Takipte Kalın :

Asansör CE Belgelendirme

Home Asansör CE Belgelendirme

Hızlı İletişim

  Bize Ulaşın

  Uzman danışmanlarımız sorularınızı bekliyor

  info@quaserteknik.com
  (0232) 462 33 37 - 38

  Asansör CE Belgelendirme

  CE Belgesi nedir?

  CE işaretini genel anlamda ele alacak olursak, bir ürünün Avrupa Birliği’nde satılabilmesi durumunda eğer ürünün Avrupa Birliği direktiflerinin kapsamındaysa CE Markası taşıması yasalar kapsamında bir zorunluluk halidir. Kısacası CE üretmiş olduğunuz ürününüzün kalitesinin kanıtıdır.

  CE İşaretinin şekli aşağıdaki gibi olmalıdır, boyutları değişse bile oranlara uyulmalıdır. CE işareti ürün bilgi levhası/etiketi üzerine görünür, okunaklı, silinemez bir şekilde iliştirilmelidir. Ürünün doğasından kaynaklanan sebeplerden ötürü bu şartlar sağlanamazsa ürünün paketine ya da uygun dokümanlara iliştirilmelidir.

  Asansör firmalarının mevcut yasalar ve yönetmelikler gereği CE Belgesi almaları zorunludur. CE Belgesi almayan asansörcüler montaj yapamazlar.

  Asansörlerin Tam Kalite Güvencesi İle Tasarım İncelenmesine Dayalı Uygunluğu (Ek-XI Modül H 1)

  Asansörün tam kalite sistemi ile uygun hallerde, asansörlerin, 2014/33/AB Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini karşılamasını sağlayan asansör tasarımını değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemidir.

  Modül H1 Belgesi, 2014/33/AB asansör yönetmelik kapsamında bulunan harmonize EN 81-1/2 (Eylül’den sonra EN 81-20) standardına uygun olarak, tam kalite güvence sistemi ile monte edilen asansör denetimi sonucu elde edilen belgelendirmedir.

  Asansör firmalarının, tasarım konusunda sınırlamaları olmaksızın istedikleri tipte sınıfa göre elektrikli ve hidrolik asansörler yapabilmesini sağlayan tam kalite güvence sistemi belgesidir.

  Modül H1 belgesi her sene gözetim gerçekleştirilerek yenilenir. Bünyesinde SMM’li Elektrik ve Makine Mühendisi bulunduran asansör firmaları Modül H1 belgesi alabilirler. Firmada her iki mühendisinde SMM Belgesi bulunması Modül H1 belgesi için zorunludur.

  Modül H belgesi sahibi olan firmalar; Risk Analizini Tasarım İnceleme belgesi alarak her Risk Analiz konusu için (Alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.)  ayrı ayrı alınıp Modül H1 belgesinin geçerlilik süresince kullanabilir. Belge gözetiminde Tasarım İnceleme ve CE belgeleri yenilenir.

  RİSK ANALİZİ

  Risk analizleri genel bir ifade ile standartta sapma olduğu zaman yapılır. EN 81-1/2 +A3 (EN 81-20 ve EN 81-50) standardında sapmalar olduğunda risk analizine başvurulabilir. En sık rastlanan risk analizler makine dairesi tabliye tavan yüksekliğinin alçak olması, kuyu dibi yüksekliğinin yetersiz olması ve kuyu üstü güvenlik hacminin az olmasıdır.

  Risk analizi onay metodu iki şekilde sağlanmaktadır. Modül H1 belgesi ile birlikte tasarım inceleme belgesi ve modül g belgesi ile risk analizli belgelendirmedir. Diğer modüllerle CE belgesi olan firmalar (modül B + E, D) risk analizi yapabilmeleri için modül G belgesi ile belgelendirme işlemi yapmalıdır. Risk analizinin onaylanması Tasarım inceleme belgesi olan firmalarda firma tarafından, modül G belgesinde ise onaylanmış kuruluş tarafından onaylanır.

  TASARIM TİPİ İNCELEMESİ

  Modül H1 belgesi sahibi olan firmalar montajını yapmış oldukları asansörlerde standart sapması gereği risk analizi yapmaları gerektiği zaman almaları gereken belge Tasarım inceleme belgesidir. CE belgesini aldığı onaylanmış kuruluş tarafından verilir.

  Modül H1 belgesi olan firmalar tasarım inceleme belgesi alabilirler. Modül H1 belgesi olmayanlar firmalar direk olarak tasarım tip inceleme belgesini alamazlar.

  ASANSÖRLERİN AB TİP İNCELEMESİ (MODÜL B) EK-IV-B

  AB tip incelemesi, onaylanmış kuruluşun asansör güvenlik aksamlarının teknik tasarımını incelemesine ve teknik tasarımının Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık güvenlik gereklerini karşıladığını onaylanmasına ve doğrulanmasına; asansörlerde temsil eden numunesinin değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

  Modül B belgesi ile belli sayıda asansör tipleri yapılabilir. Bu tiplerin dışına çıkılamaz. Bu tipler genellikle Elektrikli Direk (Düz Askı), Elektrikli Endirek (Palangalı) ve Hidrolik Endirek (Semer karkas) dır. Firma denetim esnasında her bir tip için asansör göstermek zorundadır.

  ASANSÖRLERİN ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL E) EK-X

  Ürün kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, onaylanmış kuruluşun, AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olan veya Ek- XI’ e göre onaylı tam kalite güvence sistemi altında tasarlanan, monte edilen ve Ek-I’ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan asansör için, asansör monte edenin ürün kalite sistemini değerlendirdiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.

  Asansör firması kendisinin belirlemiş olduğu komponent listesi ve tiplerinin dışına onaylanmış kuruluştan komponent değişikliği onayı almadan kullanamaz. Gözetimde değiştirmek istediği tipleri ve komponentleri belirtirse değiştirilebilir

  ASANSÖRLERİN İMALAT KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL D) EK-XII

  Asansörün imalat kalite güvencesine dayalı tip uygunluğu, asansörün AB tip inceleme belgesinde yer alan onaylı tipe uyumlu olmasını veya EK-XI’e göre onaylı kalite sistemi altında tasarlanmış ve imal edilmiş bir asansörle uyumlu ve Ek-I’de belirtilen uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayacak şekilde, asansör monte edenin imalat kalite güvence sisteminin onaylanmış kuruluş tarafından değerlendirildiği uygunluk değerlendirme işleminin bir bölümünü oluşturur.

  ASANSÖRLERİN BİRİM DOĞRULAMAYA DAYALI TİP UYGUNLUĞU (MODÜL G) EK-VIII

  Birim doğrulamaya dayalı uygunluk, onaylanmış kuruluşun bir asansörün, Ek-I ‘ de yer alan uygulanabilir temel sağlık ve güvenlik gereklerinin sağlayıp sağlamadığını değerlendirdiği bir uygunluk değerlendirme işlemidir.

  Özet olarak her bir asansöre verilen tekil bir belgedir. Modül B + E belgesi olan firmalar asansöründe risk analizi gerektirecek bir durum olduğunda Modül G belgesi alarak risk analizi işlemini tamamlar. Firmalar Modül G için teknik dosyayı yapmak ve Risk analizini kendi bünyesinde yapmak durumundadır.

  Modül G Belgesi, bakım firmalarının TSE/HYB alabilmesi için düşük maliyet sağlar.  Modül B+E Belgesi’ne sahip firmalar karşılaştıkları risk analizi durumlarında (alçak tavan, yetersiz kuyu dibi, yetersiz kuyu üstü hacmi vb.) Modül G ile yeşil etiket ve tescillerini alabilirler. Modül B+E kullanan firmalar, belirttikleri malzemelerin dışına çıkmak zorunda kaldıklarında veya sahip olduğu tiplerden farklı bir asansör yaptıklarında Modül G Belgesi ile tescillerini yapabilirler.

  ASANSÖRLERİN SON MUAYENESİ EK-V

  Son muayene, Ab tip inceleme belgesine tabi olan veya Ek-I’de yer alan temel sağlık ve güvenlik gereklerini sağlayan onaylı kalite sistemine göre tasarlanan ve monte edilen asansörün, onaylanmış kuruluş tarafından onaylandığı ve belgelendirildiği uygunluk değerlendirme işlemlerinin bir bölümünü oluşturur.