Takipte Kalın :

QUASER Teknik

Home Tarafsızlık Beyanı

TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK TAAHHÜTLERİ

QUASER;

 • Gerçekleştirdiği muayene hizmetlerinde tarafsızlığa, bağımsızlığa ve gizliliğe önem verecektir,

 • Muayene hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, müşterilerimizin sürekli memnuniyetinin sağlanması ve şikâyetlerin minimumda tutulabilmesi için gerekli tüm kaynaklar temin edilecektir,

 • Muayene hizmetleri için kendisine başvuruda bulunan müşteri kuruluşlarına, hiçbir şekilde uygulamayı hızlandırarak veya yavaşlatarak gizli veya doğrudan ayrımcı uygulamalarda bulunmayacaktır,

 • Hizmetlerinin, faaliyetleri kendi işletim kapsamı içerisinde yer alan tüm başvuru sahipleri için erişilebilir olmasını sağlayacaktır,

 • Muayene hizmetlerine erişim; müşterinin ölçeğine veya herhangi bir birlik veya gruba üye olmasına ya da verilmiş hizmetlerinin sayısına bağlı olmayacaktır. Mali veya diğer açılardan aşırı durumlar olmayacaktır,

 • Muayene müşterilerinin başvurularının alınması esnasında, çıkar çatışmasına neden olabilecek her hangi bir durum söz konusu ise bu müşteri kuruluşlara hizmet verilmeyecektir,

 • Faaliyetlerini yürütürken, çalışanlarının her tür siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak olmasını garanti altına alacaktır.

Muayene faaliyetlerine katılan bütün personel kararlarını, hiçbir şahıs veya kurumun etkisi altında kalmadan alacaktır.

QUASER, muayene faaliyetlerinde, taraflara objektif olarak yaklaşım sergilemektedir ve çıkar çatışmasına sebebiyet verebilecek durumlar için gerekli tedbirleri, tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için yaklaşımları belirlemiştir.

QUASER, muayene faaliyetleri kapsamında, üçüncü taraflara karşı oluşabilecek zarar veya risklere karşı mesleki sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

QUASER;

 • Muayenesi yapılan ürünlerin; tasarım, uygulama, işletim veya sürdürme faaliyetlerini gerçekleştirmeyeceğini,

 • Müşterilerine danışmanlık hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,

 • Müşterilerine yönetim sistemi danışmanlığı veya iç denetim hizmeti teklif etmeyeceğini veya sağlamayacağını,

 • Hizmet verilen tüm muayene alanlarıyla ilgili çıkar çatışması oluşturacak herhangi bir iş ya da iş ortağının bulunmadığını taahhüt eder,

Genel Müdür